topborn seo

Suchmotoroptmierung
- SEO.

Suchmotoroptmierung
- SEO.

Sie wollen auf Google gesehen werden? Bei den gängigen Suchmotoren weit oben auf der Liste gesehen werden, genau dort wo sich Konsumenten die nötige Information für ihre Kaufentscheidungen holen; keine andere Marketing-Maßnahme hat einen vergleichbaren Effekt. Über 90% aller Bewohner des Nordens suchen im Internet, bevor sie sich für ein Produkt oder ein Service entscheiden.

Auf Google werden allein in Schweden 45 Millionen Sucheingaben verzeichnet – täglich.

Weit oben auf Google’s Ergebnislisten zu erscheinen ist der absolut schnellste und direkteste Weg zu erhöhtem „Traffic“ auf Ihrer Website und der schnellste Link zu neuen Kunden. Immerhin nutzen 80% diese organischen Listen und mit unserem SEO werden sie auf der ersten Seite vertreten sein.

Lyckas med sökmotoroptimering 2022 – Den ultimata guiden!

Har du någon gång gjort en sökning på Google? Antagligen är ditt svar ja. Under 2020 använde 6 av 10 personer Google dagligen, och av alla sökningar som görs i Sverige använder 97% Google. Utöver Google finns det en mängd andra sökmotorer som också används. Så om du har en hemsida för ditt företag vill du såklart att den ska komma högt upp i resultatlistorna när någon söker efter den tjänsten du erbjuder. Det är där sökmotoroptimering kommer in i bilden. Den här guiden hjälper dig att lyckas med sökmotoroptimering (SEO) och på så sätt öka trafiken till din hemsida. Att sätta sig in i SEO kan kännas som ett oöverstigligt berg, men tveka inte! Med lite motivation och en ultimat guide visar vi dig vägen. Visste du till exempel att det varje dag görs 55 miljoner googlingar i Sverige? Att investera lite tid i ditt företag genom att sätta dig in i sökmotoroptimering kan leda till att din hemsida hamnar högst upp i resultatlistorna. I slutändan kan det leda till att potentiella kunder hittar till dig och din verksamhet fortsätter att gå framåt. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan lyckas med SEO!

SEO Basics.

Det finns tre huvudaspekter att sätta sig in i när det kommer till att förstå sökmotoroptimering: teknisk SEO, content SEO och länkbygge.

Teknisk SEO innebär främst att man arbetar med källkod, laddtider och funktioner för att på ett strukturerat sätt beskriva data. För att bli bra på detta behöver du förstå Google och sökroboten Googlebot. Det du vill i slutändan är att Googlebot snabbt ska kunna läsa in informationen som finns på sidorna på din hemsida. Google vill optimera användarupplevelsen för den som har gjort sökningen, så att den personen hamnar på sidor som är snabba, mobilanpassade och fria från fel.

Content SEO är fokus på hemsidans innehåll. Google vill ge sina sökare ett så bra resultat som möjligt, och ställer därför höga krav på innehållet. Detta innefattar bland annat att sätta bra rubriker, så att Google förstår att en sida handlar om den frasen du vill att den ska synas på. Har du till exempel en flyttfirma så kan en rubrik vara ”Vi är flyttfirman för dig!”. Där är själva sökfrasen ”flyttfirma” med i rubriken, vilket påverkar vilken plats du hamnar i träfflistan. Detta gäller på resten av sidan, som till exempel i informationstexter och produkttexter. Google håller även koll på om texterna är tagna från någon annan hemsida, så se till att skriva unika texter.

Ett bra länkbygge är grundläggande inom sökmotoroptimering. Detta kallas även för off-page. Det innebär att andra hemsidor länkar till dig. Genom att skapa innehåll som är delbart, som till exempel undersökningar. Du kan också ta kontakt med hemsidor som kanske är intresserade av det innehåll du har, och be dem länka till din hemsida som originalkälla. Du kan också kontakta de verksamheter du samarbetar med vanligtvis, och be dem länka till din hemsida som till exempel ”partners”.

Sökmotorer – vad är det?

Sökmotorer är den tjänst som används för att hitta innehåll på internet. Sökmotorn söker igenom innehåll som har det ord eller den mening som en person har skrivit in i sökrutan. Sedan presenteras resultaten för personen i en träfflista.

google2 1Idag är Google den absolut mest använda sökmotorn. Under år 2020 utfördes 87,5% av alla internetsökningar via Google. På andra plats kommer Bing, som står för 6% av alla sökningar på internet. Tredje platsen går till Yahoo, som har 2% av sökmarknaden.

En sökmotors arbete består av tre huvuddelar:
Crawling: Sökmotorn söker efter innehåll på internet och tittar över innehållet eller koden på varje adress den hittar.

Indexering: Sedan lagrar och organiserar sökmotorer den information som har hittats.

Ranking: Sökmotorn anger de delar av innehållet som bäst stämmer överens med sökarens fråga eller ord. Detta innebär ofta att resultatet sorteras efter mest relevans.

För att en sökmotor ska ranka din hemsida högre finns det olika rankingfaktorer. Att sätta sig in i detta är ett effektivt sätt att förbättra sin sökmotoroptimering.

Tre viktiga rankingfaktorer:

Mobile first – Användarvänligheten för mobilen är en viktigt rankingfaktor. Allt fler surfar från sina mobiler, vilket gör det viktigt för hemsidor att vara optimerade för mobila enheter. En sökmotor letar efter hemsidor som är mobilvänliga och rankar dessa högre än de som inte är anpassade för mobilanvändande.

High quality content – Innehållet på en hemsida är en annan viktig rankingfaktor. Definitionen av vad just högkvalitativt innehåll är kan skilja sig åt från bransch till bransch, men syftet är det samma. Det går ut på att publiceringen av innehåll ska hålla kvar besökaren så länge som möjligt, och få dem att komma tillbaka. Det en sökmotor bland annat letar efter är innehåll som är skapat för användaren, inte för sökmotorer, unika hemsidor och webbplatser som engagerar besökaren.

Page speed – En av de allra viktigaste rankingfaktorerna är sidans laddningshastighet. Det handlar om hur lång tid det tar för hemsidan att ladda från och med att användaren klickar på sidan. Google letar efter sidor som laddas på mindre än tre sekunder för användaren, och rankar dessa högt.

 

performance 1

Sökord och research.

Nu är det dags att analysera vilka sökord du vill att din hemsida ska rankas högre med på sökmotorer. Utifrån dina sökord kan du sedan anpassa ditt innehåll och texter för att dina potentiella besökare ska kunna hitta dig. Därför är det viktigt att verkligen förstå vilka sökord dina kunder kommer att använda. Om fel ord används på din hemsida kan du gå miste om dessa potentiella kunder.

Så hur gör man en sökordsanalys då?

1. Målsättning
Börja att fundera på din målsättning med SEO. Vilka är dina aktuella och potentiella kunder och vad söker de efter? Vad är unikt för din verksamhet?

2. Lista över sökord
Försök att komma på vad din målgrupp är ute efter. Vilka ord söker dem på? Skriv ner alla sökord du kommer på.

3. Lokala sökord
För att vinna över konkurrenter behöver du finnas där dina kunder finns. Genom att använda lokala sökord som till exempel att du nämner den stad där du befinner dig i en ”om oss” del på hemsidan. Du kan också nämna staden i titlar och beskrivningar. På så sätt kan din verksamhet kopplas till ditt område.

4. Analysera konkurrenter
Ta reda på hur konkurrensen för dina valda sökord ser ut. Det gör du genom att söka på sökorden på Google. De resultat som hamnar längst upp är dina största konkurrenter för dina sökord.

5. Long tail sökord
Detta är sökord, eller fraser, som består av tre-fyra ord. Dessa är dessutom mer specifika än vanliga sökord, vilket innebär att de är lättare att ranka högt på grund av att konkurrensen blir mindre.

Onpage – tekniska bitar på hemsidan.

Utöver textinnehållet så finns det en del tekniska faktorer som kan göra att din hemsida rankas högre. Nedan listas några av de viktigaste:

Titel.

Tänk på att ha ditt huvudsökord som en del av titeln. Detta är det som sedan syns på Google, så det blir som en slags representant för din hemsida. Genom att ha ditt huvudsökord i titeln blir det tydligt för sökmotorn vad innehållet på din hemsida är.

sökmotoroptimering

 

Rubriker.

Rubrikerna behöver vara relevanta för både sökord och innehåll för att optimera din SEO.

Struktur.

För att besökare och sökmotorer enkelt ska kunna hitta den information de letar efter på din hemsida behöver den vara strukturerad på ett logiskt sätt.

Det behöver inte vara överdrivet ambitiöst. Ett tips är att varje sida som du lägger ut på hemsidan inte är mer än 2 klick från startsidan. Det här gör det enkelt och lättnavigerat för dina besökare att snabbt hitta information.

Ett annat sätt att strukturera upp sin hemsida är att ställa in permalänkar utifrån en logisk struktur. Inom SEO är URL:er viktiga för de hjälper besökare och sökmotorer att förstå vad webbsidan handlar om. URL:er bör innehålla titeln på sidan, och kan även inkludera dina viktigaste sökord. Detta är ett viktigt steg för en lyckad sökmotoroptimering!

Innehåll.

Tänk på att även om du optimerar dina texter för sökmotorer, så ska innehållet först och främst vara skrivet för din målgrupp. Det här är en balans som är viktig att hitta. Sökmotoroptimeringen kan göra att dina potentiella kunder hittar till din hemsida, men sedan måste innehållet vara så förtroendeingivande och intressant att de stannar kvar.

Tänk igenom vilka frågor dina kunder ställer sig, och försök svara på dessa möjliga frågor i ditt innehåll. Vissa hemsidor har en undersida för ”Vanliga frågor”, men det är även något som kan inkluderas i dina vanliga texter.

En viktig regel är att inte ha så kallat ”duplicerat content”, alltså att du inte använder samma texter eller innehåll på flera av dina sidor. Sökmotorer ser igenom detta, och det gör även besökare. Gör dina texter unika och intressanta!

Interna länkar kan hjälpa sökmotorer att förstå din hemsidas struktur. Det kopplar ihop en sida med en annan, på samma hemsida. Det kan exempelvis vara via en meny, att ett speciellt ord i en text länkar till en annan undersida, eller genom länkar längst ner på sidan.

Core web vitals
Web Vitals är ett initiativ från Google. Det ska ge vägledning kring vilka mätetal som är viktiga att lägga fokus på, utifrån användarupplevelsen. Det finns tre mätetal:

Largest contentful paint (LCP) – Detta är tiden det tar att få fram det viktigaste innehållet på en sida. Om laddningstiden är snabb tyder det på en bra användarvänlighet.

First input delay (FID) – Tiden som går från att besökaren interagerar på sidan, till exempel klickar på en klapp, tills att hemsidan ger respons.

Cumulative layout shift (CLS) (visuell stabilitet) – Ett mått som visar hur mycket oväntade förändringar som händer i sidans layout. Till exempel kan man ha varit med om att en sida förändras precis i det ögonblick man klickar på en länk, och därför hamnar på fel plats. Om värdet är lågt visar det på en högre användarvänlighet.

Om du vill kolla upp hur din hemsida sköter sig utifrån detta verktyg kan du hitta dina mätetal i Serach Console —> Core Web Vitals. När du har analyserat mätetalen och sett vilka mönster som Google har reagerat på kan du använda till exempel Page Speed Insight för att förhöja upplevelsen för användaren av dina sidor.

Rich snippets.

Schema markup/Structured data
Voice search

Rich snippets ger en förhandsvisning av sidan som Google rankar som mest relevant för sökningen. Det är alltså ett utdrag av din hemsida. Det kan vara lite extra text, en bild eller någon annan data som Google anser är relevant för den som söker.

Google har några krav för att du ska få ökad chans till att få ditt innehåll visat som rich snippets. Till att börja med måste du tydligt strukturera innehållet med hjälp av schema markup. För detta finns det olika verktyg du kan använda. Ett av de mest populära är ”Google’s structured data Markup Helper”. Du kan även använda Schema.org. Där märker man helt enkelt upp den information som finns på sina sidor, vilket gör det tydligare för Google att kunna tolka innehållet. Det i sin tur leder till att dina sidor presenteras bättre vid Google-sökningar.

Voice search blir allt vanligare, alltså att man som sökare ställer en fråga med sin röst istället för att skriva med text. Genom att strukturera din data och tagga upp frågor och svar kan vara en stor fördel för att rankas högre vid röstsökningar.

Visuella sökningar.

En visuell sökning är att man söker via sin kamera istället för att skriva text i sin sökning. Genom att använda Google Lens kan du till exempel fota eller ladda upp en bild på ett par skor du gillar, istället för att söka på den modellen. Denna form av sökning ökar stadigt, och därför är det viktigt att försöka hänga med på den här resan.

En av de viktigaste plattformarna, speciellt inom e-handel, är Pinterest Lens. Där samlar en sökare inspiration, men kan också utifrån plattformen direkt köpa den produkt de letar efter. Visste du att Pinterest kan identifiera mer är 2,5 miljarder objekt och att 80% av användarna av Pinterest börjar med att söka visuellt innan de börjar handla? Detta visar tyngden av visuella sökningar.

Den andra plattformen är Google Lens, som vi var inne på tidigare. Deras motto är ”Sök vad du ser”, vilket enkelt förklarar vad sökningen går ut på. Google Lens kan känna igen mer än 15 miljarder produkter.

För att optimera för visuella sökningar kan du utnyttja Alt-taggar, vilket är texten som beskriver en bild. Den bakas in i HTML på sidan där bilden finns.

Det kan se ut så här:

screenshot 2022 03 28 at 082840

I detta vill du försöka ha med de nyckelord du sökoptimerar för. Försök också att beskriva bilden så att man kan förstå vad bilden visar, utan att faktiskt se den. En annan viktig faktor är bildens filnamn. Se till att även det innehåller dina viktigaste sökord. Om du vill sökoptimera din hemsida och vara relevant även i framtiden är det viktigt att lägga ner lite tid på att optimera din hemsida för visuella sökningar.

Länkar.

Ytterligare en faktor för att få högre ranking på träfflistor är att ha ett väl genomtänkt länkbygge. När det kommer till detta är både interna och externa länkar relevanta.

Interna länkar leder till att din hemsida blir mer användarvänlig. Istället för att besökaren behöver leta sig runt på hemsidan för att hitta det innehåll den letar efter, så finns länkar direkt i innehållet besökaren läser. Så om din hemsida handlar om en snickarfirma och det finns en text om de tjänster som erbjuds, kan en intern länk läggas in i en text där det står ”Kontakta oss”. Länken leder direkt vidare till kontaktinformation, och besökaren har inte själv behövt leta efter kontaktuppgifterna. Genom interna länkar interagerar din besökare mer med hemsidan.

Det finns två typer av externa länkar, länkar ut från din sida och länkar in till din sida. Det förstnämnda innebär att du länkar vidare till andra sidor med relevans för det ämne besökaren är intresserad av. Det ökar ditt digitala fotavtryck, samtidigt som du visar att du bryr dig om dina besökare. Tänk dock på att målet är att behålla besökaren på din egen sida så länge som möjligt så länken bör i så fall öppnas i en ny flik eller i ett nytt fönster.
Den andra typen av externa länkar är sådana som leder in till din egen sida och dessa är ur SEO-synpunkt de allra viktigaste. Det är dessa länkar som i längden kan påverka din egen domain rating och tillförlitlighet i Googles ögon, och därigenom öka chansen till bättre positionering.

Domain rating – Domain rating är ett mätvärde som inte kommer från Google, men som är baserat på deras punkter för en domäns värde. Man kan genom Domain Rating mäta hur trovärdig eller stark en domän är. Ju högre Domain Rating en sida har desto starkare anses domänen vara och värderas troligen högre i Googles ranking. Mätvärdet går från 0 till 100, där 100 är det starkaste. Att ha med sig är däremot att olika SEO-verktyg använder olika rating-system och att inget av dem ger dig en 100-procentig uppfattning om hur Google kommer värdera din sida .

URL rating – URL Rating visar styrkan på en sidas länkprofil, där skalan går från 0 till 100. Skillnaden mot Domain Rating är att det där är själva domänen som mäts, och här är det domänens enskilda sidor som graderas.

Länkbygge med hög kvalitet.

När det kommer till länkbygge handlar det inte om att ha så mycket länkar som möjligt, utan att ha så hög kvalitet som möjligt på de länkar som används. Det finns således en mängd aspekter att ha i åtanke:

 • Att inlänkar kommer från en sida som själv har inlänkar från högt värderade domäner
 • Att länkarna kommer från sidor med relaterat innehåll
 • Att sidan de kommer från har samma språk
 • Att de kommer från en sida som inte finns i samma kluster av sidor
 • Att det är en länk med relevant ankartext
 • Att sidan som länken kommer från inte har för många utlänkar
 • Att sidan där länken finns innehåller andra länkar som leder till sidor som Google rankat högt
 • Att texten intill länken är relevant för innehållet på din sida

Verktyg att använda sig av.

Ahrefs – ett allsidigt verktyg inom SEO, där du kan analysera och optimera din hemsida och även få utbildning för att vidareutvecklas inom sökmotoroptimering.

Google keyword Planner – Få inspiration till vilka sökord som är relevanta för dina tjänster eller produkter, se hur många sökningar ett specifikt ord får per månad och mycket mer.

Google Search Console – Hjälper dig att ha koll på och ha kvar din placering i sökresultatet på Google. Det enda som behövs är ett Google-konto. Med detta verktyg blir det lättare att förstå hur din hemsida visas på Google, och hur du kan förbättra resultatet.

Google Analytics – Ett statistik-verktyg som hjälper dig att få bättre koll på dina besökare på hemsidan.

Sitechecker – Få en detaljerad rapport avseende sökmotoroptimering med en checklista för hur du kan förbättra din hemsida och ranking på Google. Finns både som gratis- och betalversion.

TopBorn kundportal – Det bästa verktyget för att få hjälp inom alla ämnen. Få enkla och smidiga guider inom sökmotoroptimering, Analytics och annat för att optimera din hemsida.

Frågor och svar.

Vad är det viktigaste att tänka på inom sökmotoroptimering?

Det viktigaste, om du är ny inom SEO, är att först börja med att analysera vart du och din hemsida befinner sig idag, vad du har för mål samt vilka styrkor och svagheter hemsidan har. Sedan låter du den analysen ligga till grund för arbetet därefter.

Hur vet jag vilka sökord mina konkurrenter använder?

Analysera deras titlar och underrubriker. Det är i dessa som de viktigaste sökorden bör ligga, så därför är många noggranna med just detta.

Hur snabbt kommer jag att se effekt?

Det beror på vilken effekt du vill ha! Men man kan säga att det finns tre olika effekter. Dels sökordspositioner, det vill säga att din hemsida klättrar i positioner på träfflistorna hos Google. Detta leder i sin tur till ökad trafik till hemsidan, vilket i slutändan kan leda till ökad försäljning. Hur snabbt detta kommer att hända beror på olika omständigheter, bland annat hur konkurrensen inom ditt område ser ut. Sökmotoroptimering är ett arbete som aldrig tar slut, men ge inte upp så lovar vi att du kommer att se resultat.

 

Har du fler frågor eller funderingar? Hör av dig till oss på info@topborn.com så svarar vi på dina frågor!

Snabba SEO tips.

 1. Börja med analysen! Vad är ditt mål, vilka är dina kunder och vilka ord söker dem på?
 2. Använd och sätt dig in i de olika verktyg som finns! Det finns många gratisversioner som kan hjälpa dig oerhört mycket med din sökmotoroptimering.
 3. Ge det tid! Sökmotoroptimering är ett konstant pågående projekt, så ha lite tålamod och ta en sak i taget. Med tiden kommer du märka resultat av ditt arbete!

Smarte SEO – der leichte Weg zu neuen Kunden.

Möchten Sie, dass Ihr Unternehmen bei Google besser platziert wird?
Unternehmen heute wissen, wie wichtig es ist im Internet gefunden zu werden. Dabei ist der Unterschied zwischen „es gibt uns“ und „wir werden gesehen“ jedoch ein großer. Um zwischen Homepages, Anzeigen und Firmenseiten tatsächlich aufzufallen, bedarf es konsequenter Arbeit. Ohne funktionierendes SEO muss man damit rechnen unter den Suchresultaten das Schlusslicht zu bilden, im Schatten der Konkurrenz. 

Im Bereich SEO (Search Engine Optimization) arbeiten wir aktiv und strategisch mit dem Aufbau Ihrer Webseite; nur so erkennt Google Ihre Webseite als relevant, versteht den Inhalt und positioniert Sie, bei passenden Sucheingabe, als erstes Suchergebnis. 

Das Qualitätsniveau heute ist hoch und wächst ständig. Das stellt hohe Anforderungen an die Suchmaschinenoptimierung. Wir bei TopBorn wissen was Ergebnisse beeinflusst. Wir verfolgen Google’s Entwicklung von Minute eins und wissen wie wir Ihr Unternehmen ganz oben auf der Liste positionieren – und dort halten. Das hat nichts mit Hokuspokus zu tun; vielmehr mit konsequenter Arbeit und sorgfältig entwickelten Strategien.

Wo landen Sie bei den Suchergebnissen heute? Wir wollen Sie zur Nummer eins machen. Starten Sie noch heute mit der ergebnisbasierenden Suchmaschinenoptimierung Ihres Unternehmens; kontaktieren Sie uns bei TopBorn.

Sind Sie dort, wo Ihre Kunden suchen.?

Wissen Sie ob Ihre Website gute Ergebnisse auf Google verzeichnet, wenn man nach Ihrer Branche und in Ihrer Stadt sucht? Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen auf die erste Seite von Google - mit Suchbegriffen in deren Zusammenhang Sie gefunden werden möchten.

Wir analysieren Ihre Website gratis.

FRON MOUNTAIN

SEO – Unverzichtbares Online Marketing.

Dank langjähriger Erfahrung und jeder Menge Teamspirit wissen wir, wie wir unseren Kunden mit deren Online-Präsenz helfen können. Für ehrgeizige Unternehmen ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO) bereits ein selbstverständlicher Teil des Marketing-Mix. Für uns ist es mehr als das; SEO ist für uns Lebensstil und Handwerk.

Bei Google ganz oben aufzuscheinen bringt oft einen direkten Vorteil gegenüber der Konkurrenz, denn mit strategischer SEO-Arbeit zeigen Sie Suchmaschinen deutlich, dass Sie existieren; Ihre Website wird so besser verstanden und bewertet. Wir bei TopBorn legen extra Augenmerk auf die Arbeit mit SEO, denn wir wissen was relevantes SEO für Unternehmen heute bewirkt und wie wir es für unsere Kunden bestmöglich anwenden.
WHITE ARROW

Über SEO

big mountain seo20

SEO – Wie funktioniert’s?

Die Arbeit mit Suchmaschinenoptimierung lässt sich in 3 Arbeitsschritte einteilen; 3 Elemente, die auch Google untersucht und bewertet werden:
 • Suchwortanalyse
 • Relevanzoptimierung
 • Link-Strategie

Als erstes werden jene Suchphrasen bestimmt, die am ergiebigsten erscheinen. Hier geht man von Relevanz, Suchaufkommen und Konkurrenz aus und findet so zu jenen Suchbegriffen, welche die meisten Klicks generieren. Danach untersucht man den Inhalt der Website, wie weiterentwickelt oder umstrukturiert werden kann, um besser sichtbar zu sein und für Google „wertvoller“ gewichtet zu werden. Abschließend konzentriert sich die Arbeit auf den vermutlich wichtigsten Abschnitt; die Link-Strategie. Das sind jene Links, die mit der Website verbunden und ausschlaggebend für ein geglücktes Optimierungsergebnis sind.

Erst mit dem richtigen Suchwort erhöht sich die Besucherfrequenz auf Ihrer Website bzw. können mehr Kunden generiert werden. Um die profitabelsten Suchbegriffe für die Website eines Unternehmens zu finden, müssen einige Faktoren berücksichtigt werden.

Eingangs untersucht man das Suchaufkommen des Begriffs und gleicht dieses mit dem Vorkommen auf der eigenen Website und den Produkten bzw. Dienstleistungen die man anbietet, ab. Besten Effekt zeigen Begriffe, die mit dem Inhalt am meisten zu tun haben. Mit vielen Begriffen scheint man u.U. öfter auf; mit einigen wenigen, durchdachten Phrasen steigt jedoch die Chance, im richtigen Augenblick aufzuscheinen. „Weniger ist mehr“ macht in diesem Fall Besucher zu potentiellen Kunden.

Findet man schlussendlich Begriffe mit hoher Relevanz, hohem Konvertierungsgrad und klingen diese interessant, ist in diesem Zusammenhang noch eines zu tun: die Bewertung des Konkurrenzgrades. Ist dieser hoch, verabschieden Sie sich besser von dem Begriff. Dieser Prozess ist recht komplex, aber wir helfen Ihnen selbstverständlich, die besten Phrasen für Ihr Unternehmen zu finden.

Knapp formuliert ist dieser Prozess dazu da, um Google und anderen Suchmaschinen zu helfen, die Relevanz und den Inhalt der Website zu verstehen. Struktur und Text der Website wird überprüft um diese für Suchmaschinen zu verbessern und zu verdeutlichen.

Diese fünf Element, beeinflussen neben einer Vielzahl an Faktoren, das Endergebnis reell:

 • Titel der Website
 • Text auf der Website
 • Rubriken der Website
 • Meta-Beschreibung der Website
 • Ist der Inhalt der Website zufriedenstellend und richtig aufgebaut

Die Link-Strategie ist mit Abstand die anspruchsvollste Optimierungsstrategie und nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Gleichzeitig ist sie auch der wichtigste Teil des Prozesses und für ein erfolgreiches Ergebnis ausschlaggebend.

Ziel ist es, möglichst viele und starke Links mit der Website zu verknüpfen. Auf diese Weise lernt Google den Wert des Inhalts verstehen und erkennt, dass die Website verdient, gefunden zu werden. Links mit den passenden Eigenschaften sind starke Links und erhöhen die Relevanz der Website. Google wertet die Verknüpfungen als eine Art Empfehlung und wertet dies, wie wir es im echten Leben tun, als positiv.

Vor ein paar Jahren reichte noch die Angabe einiger Meta-keywords um Resultate zu verzeichnen; durch die ständige Weiterentwicklung Googles jedoch wurde die Linkstrategie immer wichtiger und komplexer.

Möchten Sie kontaktiert werden?

Füllen Sie die Informationen aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

Einzigartiges, ergebnisbasierendes SEO schenkt Sicherheit.

Suchmaschinenoptimierung ist sozusagen unser Ding und liegt uns besonders am Herzen. Unseren Kunden bieten wir Unterstützung von Anfang bis Ende und wir lassen nicht locker bevor wir unser Ziel erreicht haben. Mit einem breit gefächerten Know-how und vielen Jahren Erfahrung in der Branche haben wir ein sicheres Gefühl für den nächsten Schritt entwickelt. Wir wissen, was Suchergebnisse beeinflusst und wollen, dass Sie sich als Kunde sicher fühlen können. Eine Resultatgarantie kann SEO nicht geben; was wir jedoch anbieten können ist ergebnisbasierendes SEO. Alles, damit Sie als Kunde sicher sein können und damit Sie und Ihr Unternehmen jenes Resultat erreichen, für das Sie bezahlen. Bei TopBorn liefern wir zuerst Ergebnisse und verrechnen selbstverständlich erst danach, basierend auf den Resultaten.

Zuverlässig und sicher.

Bei TopBorn gehen wir von Google’s eigenen Richtlinien und Empfehlungen aus. Bei uns steht immer der Kunde im Mittelpunkt und unsere Arbeit für Sie steht immer im Zeichen von Sicherheit, Rentabilität und Langfristigkeit.
seo triangle new0