E-postinnstillinger - Topborn AB

E-postinställningar

Servernamn/Värdnamn/Hostnamn (Både inkommande och utgående): mx.sveabyran.se

Port ingående:
POP: 110
IMAP: 143 (Rekommenderas)

Port utgående:
SMTP: 25 alt. 587

Säkerhetstyp: Ingen/EJ SSL

Användarnamn/Epost: Er mailadress
Lösenord:

OBS:
Se även till så att utgående server använder sig av autentisering och att det är samma uppgifter som ovan.

Ni kan även läsa och skicka mail direkt online via vår webmail!
Webmail: webmail.sveabyran.se

+46 (0)200-23 80 80 | info@topborn.com
TopBorn Chatt