Instagram skapar AI mot mobbning

Det kan vara svårt att tolka ett skrivet meddelande. Vi ser varken ansikstuttryck eller hör tonläget hos den som säger något till oss. Det hade vi ju gjort om vi stått framför den personen och pratat. Det kan därför lätt bli missuppfattningar eftersom det finns utrymme för egna tolkningar hos mottagaren. Skämtet kan falla platt och bli ett hån, eller alldeles för grovt, fast mottagaren inte menade något illa från början.
Instagram har därför utvecklat en AI som ska hjälpa till att varna användaren om kommentaren som den tänker skicka kan uppfattas som mobbning. Det finns inget som hindrar att kommentaren skickas, men det fungerar som ett extra skyddsnät mot mobbning. Den som verkligen vill kan fortsätta att vara elak, men förhoppningsvis kanske folk som får varningen omformulerar sitt inlägg. Vi hoppas att det bidrar till en trevligare ton på sociala medier.

Relaterade inlägg...