Sökmotoroptimering - Bra SEO för växande företag | TopBorn

Sökmotoroptimering – SEO

Vill ni synas på Google? Svaret borde vara självklart. Ingen annan marknadsföring kan jämföra sig med effekten av att synas och rankas högt hos de största sökmotorerna som konsumenter vänder sig då de aktivt söker efter produkter och tjänster.

Över 90% av oss nordbor söker på internet före vi genomför ett köp av en tjänst eller produkt, och bara här i Sverige söks det fler än 45 miljoner gånger dagligen på Google. Att hamna högt upp på Googles resultatlistor är den absolut främsta vägen till ökad trafik på sin hemsida och den snabbaste länken till nya potentiella kunder. Dessa organiska träfflistor som vi arbetar mot med sökordsoptimering står för ca 80% av samtliga klick.

På TopBorn arbetar vi bl.a med resultatbaserad sökmotoroptimering vilket skänker trygghet till våra kunder som enbart betalar efter utlovat resultat. Känner ni att SEO via fastprisavtal där ni som kund får ett högre mervärde passar bättre så ordnar vi det också. Hör av er så kikar vi på vad just ni har för möjligheter!

Livechatt 0200-23 80 80

Bra sökmotoroptimering är en enkel väg till nya kunder

Vikten av att vara anträffbar över internet har de flesta företagen redan snappat upp, men något som däremot slunkit desto fler förbi är skillnaden på att finnas till och att faktiskt också bli sedd. Synlighet i mängden av alla hemsidor, annonser och företagssidor uppnås enbart genom konsekvent och hårt arbete. Att hamna långt bak i sökresultaten, dold i konkurrenters skuggor är en risk som man tar utan ett strategiskt SEO-arbete.

Under arbetet med SEO (Search Engine Optimization) arbetar vi aktivt och strategiskt med er hemsidas struktur i försök till att hjälpa Google att lokalisera dess relevans, förstå sidans innehåll och sedan välja att visa sidan i första ledet vid en sökning som matchar.

Kraven på kvalitet är idag mycket hög och fortsätter också ständigt att stiga vilket i sin tur lett till att även kraven på sökoptimeringen höjts. Det som gjort oss på TopBorn så framgångsrika är att vi har bra koll på vad som påverkar resultaten. Under många år har vi följt Googles utveckling och besitter därför också kunskaperna som krävs för att kunna ta er upp mot toppen. Det är inget hokus pokus, endast hårt arbete och välformad strategi som tar en uppåt.

Vart hamnar ni i sökresultaten idag? Hur ligger era konkurrenter till? Vi vill göra er till nummer ett. Det vi behöver är ett visat intresse från er så påbörjar vi gärna arbetet med resultatbaserad sökmotoroptimering redan idag.

Syns ni där kunden letar?

Har ni koll på om just er hemsida visas med bra resultat på Google när personer googlar efter information i er bransch och staden ni är verksamma i? Hör av er så hjälper vi er upp på googles förstasida med sökorden ni vill synas på.

Google

Städföretag Stockholm Företagsreklam Flyttfirma Malmö Snickare Göteborg Beställa gåvokort Reklamjackor Bokföring Halmstad

Kostnadsfri analys

Få en gratis analys av din hemsida Klicka här

SEO – Oumbärlig onlinemarknadsföring

Med erfarenhet i ryggen och en riktigt härlig teamspirit har vi tillsammans utvecklat och samlat de rätta redskapen för att kunna hjälpa våra kunder med deras närvaro online.

För företag med ambitioner bör sökmotoroptimering (SEO) ses som en naturlig och självklar del till dess resterande marknadsföring. För oss är det så mycket mer än så, det är en livsstil, ett hantverk.

Att rankas högt av Google ger oftast en obetalbar fördel gentemot konkurrensen och genom ett strategiskt SEO-arbete kommer man att kunna tydliggöra sin existens för sökmotorerna så att de bättre förstår hemsidans värde och relevans.

På TopBorn har vi valt att lägga extra krut kring vårt arbete med just SEO eftersom vi förstår dess vikt och därav ser hur vi på bästa vis kan göra nytta för våra kunder den vägen.

SEO – Hur går det till?

När man arbetar med sökmotoroptimering så arbetar man sig igenom en process beståendes av tre huvudelement. Dessa tre element är de som Google främst granskar och värderar:

 • Sökordsanalys
 • OnPage – Relevansoptimering
 • Länkstrategi

Det första som sker är att man plockar fram de sökfraser som beräknas tillföra störst lönsamhet. Genom att räkna på relevans, sökvolym och konkurrens så får man fram de som framöver kommer att generera flest klick. Därefter så ser man över hur man skulle kunna arbeta vidare eller reformera sidans innehåll och struktur för att öka dess synlighet och vikt enligt Googles uppfattning. Sist i ledet så ska sedan också den mycket viktiga länkstrategin till. Det är länkarna sammankopplade till sidan som kommer att spela den mest avgörande rollen för hur lyckad optimeringen ska visa sig vara i slutändan.

Sökordsanalys

Det är med rätt sökord som man ökar trafiken till sin hemsida, d.v.s. genererar flest kunder. För att få fram de sökorden som webbplatsen eller verksamheten får störst fördel genom så går man som redan nämnt igenom ett antal olika faktorer. Först så undersöker man frasernas sökvolym, sedan går man vidare till att också värdera hur bra de stämmer överens med sidan man har och produkterna/tjänsterna som man tillhandahåller. Absolut bäst är det om man kan välja några så innehållsnära som möjligt. Breda sökord bidrar kanske till att man syns ofta men med de smalare så har man större chans till att synas i rätt tillfälle och konvertera besökarna in till betalande kunder.

När man sitter på ett antal sökord som visat sig ha en hög relevans, en hög konverteringsgrad, och som känns intressanta så bör man slutligen också se över och bedöma dess konkurrens. För hög sådan innebär att det rent av inte är värt att satsa på dem. Det här är aningens komplext men vi hjälper dig självklart med att ta fram de bästa fraserna för er.

Relevansoptimering – OnPage

Kort beskrivet så görs detta för att hjälpa Google och övriga sökmotorer att se relevansen och förstå webbplatsens innehåll och syfte. Man ser över sidans struktur och text för att förbättra och förtydliga dessa för sökmotorerna.

Det vi kikar på i det här skedet är många faktorer som påverkar slutresultatet, men fem viktiga fragment av helheten är exempelvis:

 • Webbplatsens titel
 • Webbplatsens texter
 • Webbplatsens rubriker
 • Webbplatsens meta-beskrivning
 • Är innehållet på sidan byggt tillfredsställande och på rätt sätt

Länkstrategi – OffPage

Länkstrategin är utan tvekan det mest avancerade av optimeringsarbetet och det som kräver mest tid men också den viktigaste delen i processen om man vill se sökoptimeringen som lyckad. Dels vill man uppnå många länkar, men samtidigt så starka länkar som möjligt som riktas till hemsidan för att på så sätt påpeka för Google att man har ett innehåll av värde och som är värt att hittas på. Länkar med rätt karaktär skapar kraft och bidrar med relevans till ens hemsida. Kort sagt så ser Google länkar som en rekommendation, och precis som i verkliga livet är rekommendationer något positivt.

För ett par år sedan så räckte det med att man la in ett antal meta-keywords till sin sida för att uppnå resultat men Google har blivit bättre än så sedan dess, smartare, och därav så har länkstrategin också blivit viktigare och mer komplex med tiden.

SEO byrå som skänker trygghet

Sökmotoroptimering är något som ligger TopBorn varmt om hjärtat. Den hjälp vi erbjuder våra kunder är en assistans från början till slut, och vi ger oss inte förrens vi tillsammans nått vårt mål. Med bred kunskap och många års erfarenhet i bagaget så är vi också säkra på framsteg. Vi har god koll på vad som påverkar sökresultaten och vill kunna ge dig som kund trygghet. Ingen kan leverera SEO med resultatgaranti, däremot levererar vi resultatbaserad SEO. Allt för att du som kund ska kunna känna trygghet och få det resultat ni betalar för. På TopBorn levererar vi först och tar betalt efter uppvisat resultat, så klart. Detta gäller även vår SEO.

Tryggt och säkert.

På Topborn utgår vi givetvis utifrån Googles egna riktlinjer och rekommendationer. Vi sätter alltid kunden i fokus och vill leverera trygghet, säkerhet, lönsamhet och långsiktighet. Ett samarbete som vi själva hade velat ha det.

Vill ni ha hjälp?

Chatta

0200-23 80 80
info@topborn.com

SEO ordlista

Onpage – optimering

Då Offpage-optimering syftar till ens hemsidas yttre aspekter så gäller här tvärtom. Vid Onpage-optimering så kikar man närmre kring webbplatsens helhetsstruktur för att sedan på lämpligast vis förtydliga eller förbättra den och dess funktion. Det gäller allt ifrån dess texter och totala innehåll till besökarens fullständiga upplevelser och bakomliggande kodning. Därefter så går man vidare in närmre på djupet för att kontrollera tekniken bakom gällande bland annat domän och server.

Mycket att betrakta för lyckat resultat

Helheten i sig ska som redan omnämnt betraktas men därinom så är det framförallt några ”detaljer” som är extra viktiga:

 • Sökfrasernas existens och användning
 • Meta-beskrivningen
 • Uppbyggnaden av sidan

Offpage – optimering

Vid arbete som offpage-optimering så behandlas och kontrolleras alla de yttre faktorerna kring en hemsida. Optimeringen avser allt det strategiska arbetet som utförs gällande den externa inlänkningen till sajten. Exempelvis så arbetar man med att uppbringa inlänkar av högsta möjliga kvalitet för att genom dessa skänka starkare relevans till sajtens utvalda sökfraser och nyckelord.

Kontroll som underlättar

Ju bättre koll man har på de olika externa inlänkningarna, desto enklare blir det också att effektivisera dess funktion så som att kunna justera dem vid behov etc. Något som exempelvis skulle kunna vara nödvändigt om något nytt system skulle skapa ytterligare adresser till målsidorna.

Länkkraft

Länkkraft är begreppet som används för att precisera den faktiska kraft som en inlänk till själva sidan för med sig. Jämför man med PageRank så skiljer sig dessa ifrån varann på det vis att länken också kan ge ifrån sig fler signaler än de som blir beskrivna kring själva Pageranken, exempelvis gällande ankartexten.

Googles värdering av länkkraften

När Google värderar hur stark respektive mindre värdefull en inlänk är så sker det utifrån dess ålder, länkens position på sidan, dess relevans samt om det finns något som tyder på att länken skulle kunna vara betald etc.

Sökfraser – Nyckelord

Fraserna och orden man främst vill matchas samman med i sökmotorerna, de som ska komma att rikta konsumenterna oavkortat mot er verksamhet.

Beslut kring vilka sökfraser eller nyckelord man anser mest lönsamma är grunden varifrån resterande optimeringsarbete sedan kan fortsätta byggas.

Sökfraserna – Ett avgörande val

Att välja rätt fraser är helt klart en konst som kräver både kunskap och erfarenhet för att dansa sig igenom. Det gäller att hitta balansen mellan relevans och volym samt ha förmågan till att se och förstå kundernas tankemönster och sökvanor. Vad söker kunder på när de vill finna er? Kanske man själv inom branschen anser en eller annan fras vara mer relevant, men kommer de att användas i söksyfte?

Länkstrategi

Genom länkstrategi arbetar man för att så många och så kraftfulla länkar som möjligt ska riktas och anslutas till den hemsida vart sökmotoroptimeringen bearbetas. För en lyckad sökmotoroptimering och för att bli sedd på sökmotorernas organiska resultatlistor så är länkstrategin en nyckelprocess där både nedlagd tid och energi krävs.

Länkar som stärker

Länkarna som man strategiskt väljer ut och bygger upp processen runtomkring ska inte bara vara av större mängd utan också rätt karaktär för att kunna axla uppgiften att påtala för Google om webbplatsens relevans. Få starka och relevanta länkar är alltså av betydligt mycket mer tyngd än vad flera tomma i sin tur någonsin kan vara.

Ankartext

En stark spelare ur sökmotoroptimeringsperspektiv

Ord eller fraser som formas till länkar i en text kallas för ankartexter. Länkningen finns dels där för att lotsa hemsidans besökare men påverkar samtidigt också hur sökmotorerna ser på webbplatsen och dess innehåll. Det är inte bara en viktig aspekt för sökmotoroptimeringens framgång utan också en av de viktigaste spelarna inom hela processen. Ankartexten förmedlar starkare sökordsrelevans till målsidan som man arbetar med för att kunna ges ökad organisk synlighet

PageRank

PageRank är namnet på ett av alla de system Google upprättat för sin uppgift i att ranka internets sidor till dess organiska resultatlista. Det hela är byggt likt ett matematiskt röstningssystem där rösterna och därav styrkan baseras på antalet länkar som leder till sidan. (En inlänk = en röst.)

I ett nät av länkar

Då Google 1998 skapade PageRank (Förkortas PR) så var det ett oerhört betydelsefullt och viktigt system som behövdes för resultatlistorna. Även om det än idag används i stor utsträckning så är det inte längre samma tungviktare som då, det är bara en av över 200 ytterligare signaler som Google beaktar vid sitt rankningsarbete. Dock så är det ändå viktigt att man förstår hur PageRank ses och fungerar, framförallt vid exempelvis arbete kring länkstrategi och navigering.

En länk – en röst

En länk räknas som en röst men de är i nästa steg också olika värda sinsemellan. Länkkraften fördelas och baseras också på hur många röster/länkar som den sidan man länkats från har samt hur starka dessa i sin tur är.

Sökmarknadsföring

När det gäller internetmarknadsföring idag så är det utan några som helst tvivel sökmarknadsföringen som expanderar mest och vart den större delen av ens intresse också bör riktas.

Sammanfattat så handlar sökmarknadsföring om att göra företaget och de tjänster/produkter som man erbjuder synliga för de som söker efter dem genom nätets sökmotorer.

Sökmarknadsföringens två huvuddelar

Sökmarknadsföringen som helhet inbegriper två huvuddelar som består av sponsrade länkar och sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering gör man med avsikt till att bli en del av de organiska resultatlistorna som visas vid sökning av en fras eller ett nyckelord som på något vis känns relevant till verksamheten man driver. För att det ska kunna ske i bästa mån så krävs det kontinuerligt och hårt arbete under längre period men arbetet som läggs ner på sökmotoroptimeringen har också bevisats vara det som i längden skänker allra bäst avkastning.

Sponsrade länkar i sin tur är framtagna annonser som mot betalning visas vid relevanta sökningar. Ett exempel på marknadsföring likt detta är Google Adwords då man betalar för att bli sedd ovan, under och bredvid den organiska resultatlistan.

RSS-flöden

RSS-flödet är en alldeles underbar teknik som förenklar stort för de som rör sig på nätet och vill få ut så mycket som möjligt under kortast tänkbara tid. Det är en möjlighet till att prenumerera på sidor, bloggar, forum och nyhetssajter som man har extra stort intresse kring och därav ofta brukar besöka.

I ett RSS-flöde samlas alla uppdateringarna så att man får dem sammanfattade och lättöverskådliga på ett och samma ställe. De syns i flödet i form av en rubrik och därefter en kortare beskrivning kring det nyupplagda innehållet tillsammans med möjligheten att ta sig vidare till den aktuella sidan.

Till en första början så var det allra främst bloggare som anslöt sig till flödena. Idag däremot så är det också vanligt att andra sidor utöver dessa gör det samma tack vare dess fördelar.

RSS och SEO

Ur ett SEO-perspektiv så är detta en mycket smart funktion att ta del utav om möjligheterna finns. Uppdateringar och nytt innehåll är bra för rankingfaktorn. Användarna kan alltså få en lättare skjuts i sin sökmotoroptimering vid kontinuerlig användning.

Meta-data

Meta-data kallar man all den informationen som finns med i kodningen men som för besökarnas ögon förblir obemärkt. Några som däremot tydligt ser och processar informationen är sökmotorerna som i sin tur sedan använder sig utav informationen då de indexerar den aktuella sajten.

Meta-taggar för olika mål

I kodningen av en webbplats finns det i regel flertalet olika typer av meta-taggar som alla sänder ut specifik information till sökmotorerna.

 • Meta keywords – Sidans utvalda nyckelord/sökfaser.
 • Meta robots – Instruktioner som ges ut till indexerande spindlar.
 • Meta description – En sammanfattning kring hela sidans huvudsakliga syfte.

Meta-Keywords

Precis som all meta-data så placerar man också sina meta-keywords mellanoch-taggarna i sin HTML-kodning. Idag så värdesätter Google dock dessa instruktioner något försiktigt tack vare att de tidigare missbrukats av webbmasters på flera olika vis.

Framtidssäkring

Om man bara använder sig utav sina meta-keywords på ett klokt vis så skadar det trots allt inte alls att lägga in några i sin kod till sajten. Ingen vet helt säkert huruvida taggen kommer att öka i styrka återigen inom någon framtid eller ej och därav kan det vara klokt att gardera sig i förtid. Se dock då till så att det är ord av värde och använd taggen restriktivt.

Meta-robots

Taggen i kodningen som talar om för sökmotorerna hur de ska förhålla sig till sidans överliggande innehåll samt hur dess indexerande sökmotorspindlar ska bete sig då de rör sig inne på sajten.

Instruktioner för sökmotorspindlarna att följa

Genom att stoppa in meta-robots i HTML-kodningen så instruerar man sökmotorspindlarna som kommer till besök vad som ska och vad som ej ska indexeras av sidans innehåll. Vanliga instruktioner som oftast används är follow/nofollow samt index/noindex.

Indexering

Anledningen till att du vid en sökning på nätet når fram till sidor som känns relevanta för de ord och fraser du skrev in tidigare i sökfältet är att Google tidigare indexerat dem. Man skulle kunna jämföra hela processen med böckers och katalogers innehållsregister. Tack vare Googles omfattande index så slipper man att bläddra igenom ett större antal sidor för att hitta det man söker då de redan finns kategoriserade och lagrade i sökmotorns minne.

Bing och Google är två sökmotorer som bland annat använder sig utav indexering.

Meta description

Precis som meta-data i allmänhet så är också meta description dolt för omgivningen men skrivs in i koden som en kortare sammanfattning över den specifika sidan. Även om besökare inte kan se texten så ligger den där som ett grundläggande element för indexering och därmed också din webbplats rankning hos sökmotorerna.

Robots.txt

Robots.txt är en typ av textfil som kan placeras i serverns grundnivå direkt under domänen för att informera besökande indexspindlar hur man önskar att de ska bete sig då de indexerar sidan. Genom enklare direktiv talar man om för spindeln vad de är tillåtna att se samt vad man vill hålla dolt.

Konvertering

En oerhört kraftfull metod för att kontrollera sin webbplats förmåga till att driva besökaren mot den önskade handlingen och därigenom också generera resultat.

Alla som äger en hemsida startade en gång upp sin webbplatsen med en vision och målsättningar man hoppades på att nå fram till. Konvertering handlar om att få besökaren på platsen till att utföra den handling som man specifikt vill leda dem till. Det kan handla om allt ifrån att köpa ens tjänster/produkter, besvara en enklare enkät eller skriva upp sig för få ta del av företagets nyhetsmejl.

Mätbara resultat genom Google Analytics

Resultaten för ens hemsida läser man enkelt av genom Google Analytics där de visas i form utav en procentuell konverteringsgrad.

Google Analytics

Skulle ni också vilja ha en större förståelse kring hur era besökare tänker och agerar? Genom Google Analytics blir det möjligt att få svar på samtliga frågor så som förslagsvis hur de hittade till er från första början, om deras besök ledde fram till någon försäljning eller hur deras generella upplevelse av sidan var.

Google Analytics är ett gratisverktyg hos Google som analyserar allt era besökare gör då de går in på er sida.

Med Google Analytics ökar förutsättningarna för er internetmarknadsföring

Alla företagare och inbitna affärsmän vet hur viktigt det är att följa upp och analysera sina resultat med jämna mellanrum för att därifrån utvecklas och förbättra resultat samt som i detta fall sin konverteringsgrad. Med Google Analytics blir det lätt som en barnlek att kontrollera hur väl hemsidan man besitter fungerar och vad som skulle kunna förbättras.

Internetmarknadsföring

I ett IT-samhälle som det vi lever i idag så är marknadsföring över internet ofrånkomligt en av de lönsammaste investeringarna man som företagare kan göra. Det är till internet som man vänder sig i dag på jakt efter tjänster eller produkter och därför bör det också vara en självklarhet för den som vill bli hittad att figurera just i dessa trakter.

Vi har redan hjälpt 1000-tals kunder att lyckas, låt det också få bli er tur nu.

I arbete med sin onlinemarknadsföring så finns det otaliga verktyg och metoder som alla, helst tillsammans, hjälper dig och ditt företag att uppnå de allra bästa resultatsiffrorna. Google Adwords, Sökmotoroptimering (SEO) , affiliatemarknadsföring, bannerannonsering, eller varför inte marknadsföring via e-post eller filmproduktion som är så hett just nu.

Google Instant

Google Instant gör det möjligt för den som söker att se alternativa resultat samtidigt som man skriver in sin förfrågan i sökmotorns sökfält. Detta bidrar till att man når fram till det eftersökta innehållet betydligt mycket snabbare än vad man annars gjort samtidigt som man också blir hjälpt till att mer träffsäkert hitta rätt sökfraser för bäst utdelning.

Google Instants främsta fördelar

 • Snabbare sökningar
 • Omedelbara resultat
 • Förslag till bättre nyckelord

SEM

För ökad synlighet genom sökmotoroptimering och sponsrade länkar

SEM är förkortningen för Search engine marketing. Ett begrepp som innefattar all annonsering som görs inom olika sökmotorer så som exempelvis Google, Bing och Yahoo. Andra benämningar som också inkluderar det samma är sponsrade länkar, PPC (pay per click) samt SEA (Search engine advertising).

I många fall så kännetecknas SEM av dess allt som oftast lyckade avslutningsfrekvens, höga interaktionsgrad samt enkelheten gällande mätbarhet jämfört med andra kanaler med samma syfte.

Algoritm

Ett koncept som ofta berörs då man arbetar med sökmarknadsföring och kan bäst beskrivas som en slags matematisk formel användbar för sökmotorerna då de arbetar med att rangordna de olika webbplatserna och dess positioner i de organiska träfflistorna. Det är tack vare dessa matematiska formler som vi när vi skriver in en sökfras får de mest relevanta resultaten som svar.

Ständigt blir dessa algoritmer allt mer komplexa genom dess utveckling och därför så är det också av stor vikt att man förstår dess funktion och aktivt anpassar sin hemsida för att hålla sina positioner eller rankas högre i träfflistan.

PPC

PPC (Pay per click) är en betalningsmetod för marknadsföring och annonsering över internet som bland annat nyttjas då man annonserar genom Google AdWords. Principen är enkel. Du som annonserar bestämmer själv hur stor budget du är beredd att lägga på din/dina annonser och betalar sedan enbart då någon klickar på annonsen och landar på den önskade sidan. Annonseringen i sig är alltså i övrigt kostnadsfri.

Canonical URL

Canonical URL, taget från det engelska ordet canon – norm/riktlinje används för att hjälpa sökmotorerna med att hitta duplicate content samtidigt som man också talar om för dem vilken URL som är den rätta. Vilken URL som sökmotorerna så som bland annat Google och Bing ska betrakta och behandla som originalet.

Länkpartner

Först och främst så behöver man själv hitta bra länkar att bygga sin sökoptimering på. Därefter kan man arbeta vidare och söka efter länkpartners som hjälper en i optimeringsarbetet genom att också de länka till landningssidan för att öka dess pagerank. Dessa kallas då för länkpartners. Om man hittar starka kandidater så kommer det också att leda till att mängden besökare på webbplatsen skjuter i höjden.

SEO – Search engine optimization

Arbetet som görs för att utöka tillströmningen av besökare på sin webbplats till följd av en högre rankningsgrad i sökmotorernas resultatlistor.

För att bli hittad

Har man upprättat en virtuell närvaro och vill få ut någon nytta där igenom så är det omöjligt att bortse från sökmotoroptimeringen. Det är det här arbetet kring ens hemsida som gör en synlig på nätets alla sökmotorer vart potentiella kunder och intressenter vänder sig då de söker efter tjänster eller produkter för dess behov.

SEO med hög standard

Sökmotorernas komplexitet blir ständigt mer påtaglig och kraven på kvalitet ökar med det. För lyckade resultat och höge pagerank så krävs det också att hemsidan och dess innehåll följer utefter en mängd olika krav. Vet man inte hur det ska göras eller saknar man tiden som krävs så gör man bäst i att ta kontakt med en webbyrå som på professionell nivå kan stå behjälpliga.

Bounce rate

Bounce rate är en mycket effektiv måttstock gällande hur hög kvalitet ens hemsida tycks hålla samt hur god dess förmåga är till att finna och nå fram till den rätta eftertraktade målgruppen.

Få koll på din avvisningsfrekvens

Om ni lyckats med att dra besökare till er webbplats så har ni gjort en stor vinst, men i nästa skede så gäller det också att hålla dem kvar på sidan så att de tar del av informationen som ni vill nå ut med samt att de genomför den handling ni uppmanar dem till.

En bounce sker genom något av följande görs:

 • Besökaren stänger antingen tabben eller hela sidan.
 • Besökaren väljer att skriva in en annan URL i adressfältet.
 • Klickar sig vidare från din sida via en länk till en annan.
 • Den besökande klickar på bakåtknappen och lämnar därmed din webbplats.
 • En bounce noteras också då besökaren stannar kvar inaktiv på en och samma sida i som minst 30 minuter.
 • En bounce registreras då besökaren lämnar webbplatsen från ingångssidan utan att samverka med sidan.

White hat / Black hat

Etisk respektive oetisk sökmotoroptimering

Alla sökmotorer på nätet har tagit fram sina egna riktlinjer som beskriver hur de arbetar och vartefter sökmotoransvariga i sin tur också förväntas att följa. Det är riktlinjer som beskriver vad som är tillåtet att göra och vad de anser som oetisk optimering.

Sökmotoroptimering som strider emot de officiella riktlinjerna

Om sökmotorn anser att metoderna som man använder under sin optimering är oetiska så placeras man under kategorin black hat och blir utifrån det bestraffad genom olika metoder. Straffet för oetiska tekniker kan handla om allt ifrån att man blir tilldelad en lägre pagerank till att man helt och hållet kastas ut och svartlistas.

SNM – Social network marketing

Sociala medier är idag långt ifrån enbart en plats vart man kan hålla kontakten med gamla vänner eller interagera med nuvarande genom inlägg och kommentarer. Det är också ett ypperligt uppehälle för framåtsträvande och moderna företag som vill ha en möjlighet till att hålla sig nära sina kunder och konkurrenter.

En möjlighet ingen bör missa

Har man inte redan lagt till SNM som en gren i sin internetmarknadsföring så är det på tiden att man öppnar upp sina ögon. Genom att hålla sig aktiv och informera samt annonsera via sociala medier så kan man inte bara snabbt sprida sitt budskap utan också hålla en nära betryggande kontakt till nuvarande och blivande konsumenter där de befinner sig.

301 Redirect – Permanent omdirigering

301 Redirect är en av alla de statuskoder som programmerare kan använda sig utav i sin kodning för att hänvisa sökmotorspindlar till att utföra en önskad handling. 301 Redirect leder till en permanent ompekning som Google själva rekommenderar till om man har som avsikt att omdirigera sin sida. På så vis så klargör man för Google att sidan blivit förflyttad och därav bibehålls både länkkraft och rankning i möjligaste mån.

302 redirect – Temporär ompekning

Precis som 301 Redirect så är också detta en statuskod för ompekning men skillnaden dem emellan är att detta enbart är en temporär sådan och att länkkraft och relevans därav inte följer med i flytten. Trots detta så är ändå 302 redirect vanligt förekommande i somliga system vilket där lett till att både länkkraft och pagerank hindras från att spridas vidare över sajten.

Duplicate content

Duplicerat innehåll är ett begrepp som används då texter och innehåll man publicerar nästintill eller fullt identiskt även presenteras via en annan domän.

Ur ett SEO-perspektiv så är duplicerat innehåll något som ska undvikas i allra högsta mån. Allt befintligt på en webbplats bör hållas unikt så att det endast går att nå via en och samma URL – din.

Möjliga problem vid dubbelindexerat innehåll:

 • Länkkraften som man skapat kommer inte enbart stanna på den webbplats som man besitter utan också spridas ut över flera.
 • Google väljer fel. Även om de försöker och många gånger lyckas sortera bort nytillkomna dubbletter så blir det ibland fel.
 • Statistikverktyg så som exempelvis Google Analytics kan också de i sin tur bli negativt påverkade.

Begär kostnadsfri analys

Fyll i uppgifterna så återkommer vi så snart vi kan
med en analys av er hemsida.

Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.
Läs mer om vår policy
0200-23 80 80 | info@topborn.com
TopBorn Chatt