E-postinställningar - Topborn AB

E-postinställningar

Servernamn/Värdnamn/Hostnamn (Både inkommande och utgående): customers.topborn.com

Port ingående:
POP: 110
IMAP: 143 (Rekommenderas)

Port utgående:
SMTP: 25 alt. 587

Säkerhetstyp: Valfritt

Användarnamn/Epost: Er mailadress
Lösenord:

OBS:
Se även till så att utgående server använder sig av autentisering och att det är samma uppgifter som ovan.

Ni kan även läsa och skicka mail direkt online via vår webmail!
Webmail: webmail.*dindoman.se
* = dindoman.se byts ut till den domän ni har.

0200-23 80 80 | info@topborn.com
TopBorn Chatt