topborn googleads

Google Ads.

Google Ads gives you the opportunity to be visible on Google, in addition to the organic results an accurate search engine optimization provides. With self-designed ads directed at specific search results, you get a chance to catch the attention of potential customers and get them to visit your website.

Google Ads gör det lätt för företag att annonsera på flera sätt. Ni kan själv välja vilka sökord som era annonser ska synas i samband med. Därför har ni en större chans att upptäckas av nya potentiella kunder. Vi arbetar dagligen med Google Ads och ser det som ett effektivt verktyg för att maximera företags marknadsföring. Om ni vill marknadsföra ert företag med Google Ads så kan vi optimera era annonser genom att välja sökfraser som kunder söker efter.

Why give Google Ads a chance?

  • In order to reach more customers
  • Öka er varumärkesexponering, försäljning och besökare till er webbplats.
  • Relevanta annonsplatser för er hemsida.
  • Increase your brand exposure, sales and visitors to your site.

Fast, easy, flexible

En stor fördel med Google Ads är att ni har stor frihet att själv bestämma utformning och placering av era annonser. Ni kan när som helst skapa nya, förändra eller avsluta annonser.

När en kund googlar kommer en lista med sökresultaten upp. Utöver dessa organiska listor på hemsidor så finns även plats för annonser där ni kan synas samtidigt som sökresultaten. På så sätt kan ni nå fler kunder som är intresserade av era produkter eller tjänster.

You only pay for your results

Med Google Ads har ni möjlighet att anpassa era annonser efter era önskemål. Ni kan också välja att nå en global eller lokal kundkrets. Det finns fördelar med båda och kan bero på hur många annonser som ni vill skapa med Google Ads. Det kan också bero på er budget, målgrupp och verksamhet. Om ni erbjuder er tjänst i en viss stad så bör fokuset ligga på kunder inom samma geografiska område. Med E-handel kan ni i stället utöka er kundkrets om ni fraktar paket nationellt eller globalt.

Hur ser er annonsering ut?

Vad ger ni för intryck till nya kunder och besökare på er webbplats? Hur ser era annonser ut och är de relevanta för kunden?
Vi hjälper er att skapa annonser som väcker kundens intresse. Hör av er till oss så hjälper vi er att synas bland rätt sökord och resultat.

Get a free SEO-analysis of your website.

big mountain seo20

Getting Started with
Google Ads​.

Vi har arbetat med Google Ads i många år. Vi annonserar med fokus på relevans, kundintresse och digital exponering. Med hjälp av vår guide och vår stora kunskap inom annonsering så kan ditt företag nå framgång.

Alla företagare kan komma igång med Google Ads men det krävs kunskap och erfarenhet för att optimera sökfraser och placeringar av annonser. Eftersom alla annonsplatser tas fram individuellt krävs kunskap och kompetens för att skapa effektiv reklam. När ni anlitar oss kommer vi att använda strategier för Google Ads som vi vet har gett goda resultat tidigare. Framgångsrika annonser baseras på en kombination av flera faktorer. Viktiga komponenter för en lyckad marknadsföring med Google Ads är annonsens kvalitet, erbjudande, click-through-rate och relevans för kunden. Det är viktigt att förstå hur Google värderar annonser för att få ett lyckat resultat.

Vi går igenom flera steg i processen med Google Ads-annonser. Först tar vi fram relevanta sökord för er webbplats. Därefter skapar vi högkvalitativa och intresseväckande annonser med metoder som tidigare visat sig framgångsrika. Google kommer att anpassa era annonser till sökresultat med samma ämne. När en kund sedan klickar på er annons kommer den att skickas vidare till er webbplats.

Vi hjälper ert företag att annonsera genom Google Ads. Vi tar fram lönsamma annonsplaceringar och relevanta sökfraser inom er bransch.

Är ni intresserade av att förbättra er marknadsföring? Hör av er till oss för att komma igång med Google Ads.

Do you want to be contacted?

Fill in the information and we will contact you as soon as we can.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.